Hội Nhà Văn VN: Sự thành lập và 2 năm đầu tiên (1957-1958)

By VĂN CHƯƠNG

LẠI NGUYÊN ÂN

Đề cương tóm tắt

Đầu tháng 4/1957 Hội Nhà văn Việt Nam ra đời sau Hội nghị thành lập Hội Nhà văn họp tại Hà Nội từ 1/4/1957 đến 4/4/1957.

Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam có một hiệp hội của những người viết văn mặc dù đây không phải một hiệp hội độc lập trái lại đây là một hiệp hội được đặt trong khuôn khổ là thành viên của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam ‒ đến lượt mình Hội Liên hiệp VHNTVN là thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; và Mặt trận TQVN là tổ chức do Đảng Lao động Việt Nam (đảng cầm quyền) lập ra để tập hợp và lãnh đạo các thành phần xã hội khác nhau; Hội NVVN cũng được đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng LĐVN trực tiếp là Ban Tuyên huấn Trung ưng Đảng; kinh phí hoạt động của Hội NVVN do ngân sách nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chu cấp.

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2192','o7jtqc6uq75aksd0a8pj8brnk1','0','Guest','0','54.196.13.210','2018-09-23 16:54:09','/ac31260/hoi-nha-van-viet-nam.html')